Tuliskan 10 contoh mad lazim mutsaqqal kilmi

Tuliskan 10 contoh mad lazim mutsaqqal kilmi

Jawaban

contoh mad lazim mutsaqqal kilmi

mad lazim mutsaqqal kilmi adalah salah satu dari mad far’i.

mad lazim mutsaqqal kilmi apabila ada mad thobi’i bertemu dengan huruf hijaiyah yang bertanda baca tasydid (syiddah)

contoh kalimah yang hukum bacaannya adalah mad lazim mutsaqqal kilmi:

1) ???????? terdapat dalam surat al-baqarah ayat 208

2) ????? ???????????? terdapat dalam surat al-fatihah ayat 7

3) ?????????????? terdapat dalam surat al-haqqoh ayat 1

4) ????????  terdapat dalam surat an-naml ayat 82

5) ?????? terdapat dalam surat ar-rahman ayat 39

6) ???????????????? terdapat dalam surat al-baqoroh ayat 139

7) ??? ???????? terdapat dalam surat al-baqoroh ayat 233

8) ?????? terdapat dalam surat al-baqoroh ayat 258

9) ????? ????????  terdapat dalam surat al-baqoroh ayat 282

10) ?????? ????????? terdapat dalam surat al-imran ayat 20

macam” mad far’i dapat disimak di 5423044″ class=”sg-link”>5423044

=====================================================

kelas : 9

mapel : PAI

kategori : tajwid mad far’i

kata kunci : mad lazim mutsaqqol kilmi

kode : 9.14.8

Leave a Comment