Surat al hujurat ayat 12 berserta hukum tajwidnya

Surat al hujurat ayat 12 berserta hukum tajwidnya

Jawaban

Hukum tajwid Surah al hujurat ayat 12 adalah mad jaiz mumfasil, mad asli, alif lam syamsyiah, qalqalah sughra, idgham bi ghunnah, ghunnah, ikhfa syafawi, ikhfa, mad silah qasirah, ra tarqiq, idgham bila ghunnah, lam tafhim, ra tafhim dan mad ‘aridlisukun.

Pembahasan

Surah Al hujurat ayat 12

??? ???????? ????????? ??????? ??????????? ???????? ???? ???????? ????? ?????? ???????? ?????? ? ????? ??????????? ????? ???????? ?????????? ??????? ? ????????? ?????????? ???? ???????? ?????? ??????? ??????? ??????????????? ? ?????????? ??????? ? ????? ??????? ???????? ???????

Latin Ayat

yaa ayyuhalladziina aamanujtanibuu kastiiram minadh dhanni inna ba’dzadz dzanni istmuw wa laa tajassasuu wa laa yaghtab ba’dhukum ba’dhaa, a yuhibbu ahadukum ay ya`kula lahma akhiihi maitan fa karihtumuuh, wattaqullaah, innallaaha tawwaabur rahiim

Arti Ayat

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

Hukum tajwid pada ayat 12 surah Al hujurat

 1. Pada ??? ???????? terdapat dua hukum tajwid yaitu mad jaiz mumfasil dan mad asli
 2. Pada ????????? terdapat dua hukum tajwid yaitu alif lam syamsyiah dan mad asli
 3. Pada  ??????? terdapat dua hukum tajwid mad asli
 4. Pada ??????????? terdapat dua hukum tajwid yaitu qalqalah sughra dan mad asli
 5. Pada ???????? ???? terdapat dua hukum tajwid yaitu mad asli dan idgham bi ghunnah
 6. Pada ???????? terdapat dua hukum tajwid yaitu alif lam syamsyiah dan ghunnah
 7. Pada ????? terdapat hukum tajwid ghunnah
 8. Pada ???????? terdapat dua hukum tajwid yaitu alif lam syamsyiah dan ghunnah
 9. Pada ??? terdapat hukum tajwid mad asli
 10. Pada ??????????? terdapat hukum tajwid mad asli
 11. Pada ??? terdapat hukum tajwid mad asli
 12. Pada ???????? terdapat hukum tajwid qalqalah
 13. Pada ?????????? ??????? terdapat dua hukum tajwid yaitu ikhfa syafawi dan mad iwad
 14. Pada ?????????? ???? ???????? terdapat dua hukum tajwid yaitu idzhar syafawi dan idgham bi ghunnah
 15. Pada ??????? terdapat dua hukum tajwid yaitu mad asli dan mad silah qasirah
 16. Pada  ??????? ???????????????  terdapat empat hukum tajwid yaitu mad layyin, ikhfa, ra tarqiq dan mad asli
 17. Pada ??????????  terdapat hukum tajwid mad asli
 18. Pada ??????? terdapat hukum tajwid lam tafhim
 19. Pada ????? terdapat hukum tajwid ghunnah
 20. Pada ??????? terdapat hukum tajwid lam tafhim
 21. Pada ???????? ??????? terdapat empat hukum tajwid yaitu mad asli, idgham bila ghunnah, ra tafhim dan mad ‘ariklisukun
Pelajari lebih lanjut
 1. Materi tentang hukum tajwid surah Al baqarah ayat 285, di link 20984840″ class=”sg-link”>20984840
 2. Materi tentang hukum tajwid surah al hujurat ayat 10, di link 21090047″ class=”sg-link”>21090047
 3. Materi tentang hukum tajwid surah Al maidah ayat 3, di link 21040988″ class=”sg-link”>21040988
 4. Materi tentang hukum tajwid surah al maun ayat 4, di link 21005510″ class=”sg-link”>21005510
 5. Materi tentang hukum bacaan mad pada surah Al Ma’un, di link 20977299″ class=”sg-link”>20977299

=============================================

Detail jawaban

Kelas : XI

Mata pelajara : Agama islam

Bab : Al-Qur’an sebagai Pedoman Hidup

Kode soal : 11.14.1

Kata kunci : Surah Al huurat ayat 12, hukum tajwid, ilmu tajwid, terjemahan ayat, latin ayat

Leave a Comment