Sebutkan syarat sah salat qashar

Sebutkan syarat sah salat qashar

Jawaban

Syarat-syarat qashar yaitu:

1.) Perjalanan yang ditempuh sejauh dua marhalah.
2.) Perjalanan yang ditempuh adalah perjalanan yang diperbolehkan (mubah) dalam dugaannya.
3.) Mengetahui sebab kebolehan 
4.) niat meng-qashar sholat

semoga membantu ya

Leave a Comment