Sebutkan fungsi iman kepada qada dan qadar?

Sebutkan fungsi iman kepada qada dan qadar?

Jawaban

FUNGSI IMAN KEPADA QADA DAN QADAR :

Agar kita dapat mempercayai takdir Allah yang benar benar ada. seperti adanya sehat dan sakit, hidup dan mati, rezeki dan jodoh seseorang merupakan kehendak dan ketentuan Allah SWT. Adakapun manfaatnya adalah dpt menenangkan jiwa, menguji kesabaran dan rasa syukur, dan menjauhi sikap sombong serta menimbulkan sikap optimis…

Leave a Comment