Q.S Al Hajj ayat 7 dan artinya?

Q.S Al Hajj ayat 7 dan artinya?

Jawaban

Surat Al-Hajj Ayat 7

??????? ?????????? ????????? ???? ?????? ?????? ??????? ??????? ???????? ??? ??? ??????????

Arab-Latin: Wa annas-s?’ata ?tiyatul l? raiba f?h? wa annall?ha yab’a?u man fil-qub?r

Terjemah Arti: Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya; dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur.

Leave a Comment