Pancasila sebagai satu kesatuan

Pancasila sebagai satu kesatuan

Jawaban

Pancasila sebagai satu kesatuan, bermakna bahwa kelima sila dalam badan Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat. Dimana sila pertama menjiwai sila kedua hingga kelima, sila kedua menjiwai sila ketiga hingga keempat, silat ketiga menjiwai sila keempat dan kelima, sila keempat menjiwai sila kelima, dan sila ke lima merupakan sila yang dijiwai oleh sila pertama hingga keempat, dimana kelima sila ini saling terikat satu sama lain membentuk sebuah satu kesatuan.

Apabila 1 sila saja tidak dijalankan dengan baik oleh negara dan masyarakatnya, maka akan terjadi ketimpangan didalamnya. Karena itulah Pancasila sudah seyogyanya diimplementasikan secara lengkap dan menyeluruh demi menciptakan tujuan bangsa yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Semoga jawaban kakak dapat membantu, apabila masih terdapat pertanyaan yang lain, jangan ragu ajukan pertanyaanmu di Brainly ya.

Detail Tambahan

Kelas : VIII

Pelajaran : Ppkn

Kategori : Ideologi Bangsa

Kata Kunci : Pancasila, Satu Kesatuan, Makna, Pengertian

Kode : –

Leave a Comment