Fungsi jaringan xilem dan floem pada tumbuhan ?

Fungsi jaringan xilem dan floem pada tumbuhan ?

Jawaban

Xilem dan floem adalah jaringan yang berbentuk tabung yang berperan dalam dalam sistem pengangkutan tumbuhan. Xilem atau jaringan kayu adalah jaringan pembuluh yang berfungsi mengangkut air dan garam mineral. Floem atau jaringan tapis adalah jaringan pembuluh  yang berfungsi mengangkut hasil fotosintesis (makanan) dari daun ke akar.

Pembahasan

Jaringan yang terdapat pada tumbuhan adalah

  1. jaringan epidermis atau jaringan yang melapisi pertumbuhan tumbuhan.
  2. jaringan pembuluh, terdiri atas xilem dan floem.
  3. jaringan penguat, terdiri atas sel-sel yang tebal dan kuat yang berfungsi menyokong tubuh tumbuhan
  4. jaringan meristem adalah jaringan yang aktif membelah untuk menghasilkan sel-sel baru.

Pada jaringan pembuluh, xilem berfungsi mengangkut air dan zat hara tanah dari akar ke daun, sedangkan floem berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan.

Pada xilem, air diserap oleh rambut-rambut akar dan kemudian masuk ke sel epidermis melalui proses secara osmosis. Air akan melalui korteks dan kemudian melalui endodermis  dan perisikel. Selanjutnya, air masuk ke jaringan xilem yang berada di akar. Setelah tiba di xilem akar, air akan bergerak ke xilem batang dan ke xilem daun.

Pengangkutan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan terjadi melalui pembuluh floem yang mengangkut nutrisi hasil fotosintesis berupa gula dan asam amino ke seluruh tubuh tumbuhan.

Pelajari lebih lanjut

Pengertian xilem dan floem, dapat dilihat di: 3631433″ class=”sg-link”>3631433

—————————–

Detil jawaban

Kelas: VII

Mapel: IPA

Bab: Sistem Organisasi Kehidupan Makhluk Hidup (bab 1)

Kode: 7.4.1

Kata kunci: fungsi jaringan xilem dan floem

Leave a Comment