Contoh mad lazim mukhaffaf harfi dan mad lazim mutsaqqal har

Contoh mad lazim mukhaffaf harfi dan mad lazim mutsaqqal harfi masing² 5 beserta surat, ayat,dan sebabnya?

Jawaban

Mad Lazim Mukhaffaf harfi

Secara bahasa berarti huruf.

Sedangkan secara istilah Mad Lazim Mukhaffaf harfi ialah huruf yang wajib dibaca panjang dan diringankan.

Mad lazim Mutsaqal harfi

Secara bahasa :

Mad : Pamjang

Lazim : Pasti

Mutsaqal : diberatkan

Harfi adalah huruf

Secara istilah Mad lazim Mutsaqal harfi ialah lafadz dalam al-qur’an yang cara bacanya wajib panjang dan diberatkan dan panjang membacanya 6

( enam ) harakat.

Penjelasan :

Contoh mad lazim Mukhaffaf harfi dan mad lazim Mutsaqal harfi beserta surat dan sebabnya :

Contoh mad lazim Mukhaffaf harfi

Jika terdapat huruf hijaiyah diawal surat terdiri dari satu huruf atau lebih.

Huruf-huruf tersebut ialah :

(?) kha, (?) ya, (?) Tha,  (?) Ha’, (?). Ro’ , dibaca dengan satu alif atau diperbolehkan juga dibaca  panjang dua harakat.

Q,S. Fussilat ayat 1

??? ( terdapat huruf Kha  ? )

Q.S. Yaasiin ayat 1

??? ( terdapat huruf ya ? )

Q.S. Thaha ayat 1

?? ( terdapat huruf  Tha (?) )

Q.S. An-Naml ayat 1

??? ? ?????? ???????? ???????????? ?????????? ???????? ( terdapat huruf tha ? )

Q.S. Yunus : 1

???? ? ?????? ???????? ?????????? ??????????  ( terdapat huruf Ro’  ? )

Contoh mad lazim Mutsaqal harfi

Cara membaca Mutsaqal harfi

Pada huruf alif dibaca sesuai dengan hurufnya (alif)

untuk huruf haa, yaa. taa, haa, raa  ( ? ? ? ?? ? ) dibaca dua ketukan

sedangkan untuk  (  ? ) apabila terdapat awalan seperti huruf tersebut maka

dibaca dengan panjang 2, 4, 6 ketukan

Q.S Asy- Syu’ara ayat 1

?????  cara bacanya Thoo siim mimm

Q.S. Ar-Rad ayat 1

?????? ? ?????? ???????? ?????????? ? ?????????? ??????? ???????? ??? ???????? ???????? ?????????? ???????? ???????? ??? ???????????

Cara bacanya aliif laam miim roo’

Q.S. Al-‘Araaf 1

??????? cara bacanya alif laam miim shood

Q.S. Yunus 1

???? ? ?????? ???????? ?????????? ??????????  cara bacanya aliif laam roo’

Q.S. Maryam 1

???????? cara bacanya kaaaf haa yaa ‘aiin shood

Pelajari lebih lanjut

Hukum bacaan lam 17211807″ class=”sg-link”>17211807

Macam-macam hukum bacaan Ra’   6706830″ class=”sg-link”>6706830

Hukum bacaan Ra’   28527732″ class=”sg-link”>28527732

Jenis-jenis hukum bacaan 933309″ class=”sg-link”>933309

———————————————————————————-

Detail jawaban

Kelas : IX – SMP

Mapel : PAI

Bab : ketentuan hukum bacaan Mad lazim Mukhaffaf harfi dan Mad lazim Mutsaqal Harfi

Kode :

Kata kunci : hukum bacaan Mad lazim Mukhaffaf harfi dan Mad lazim Mutsaqal Harfi

Leave a Comment