cara menghitung = cos 75° ?

cara menghitung = cos 75° ?

Jawaban

Kelas         : XI
Pelajaran   : Matematika
Kategori     : Trigonometri
Kata Kunci : cos, sin, jumlah, dua, sudut

Penyelesaian

Sudut 75° merupakan jumlah dua sudut istimewa yakni 30° dan 45°

Gunakan rumus cosinus jumlah dua sudut

cos (? + ?)  = (cos ?. cos ?) – (sin ?. sin ?)

Dengan ? = 30°, dan ? = 45°
 
cos 75° = cos (30° + 45°)
cos 75° = (cos 30°.cos 45°) – (sin 30°.sin 45°)
cos 75° = (¹/?.?3)(¹/?.?2) – (¹/?)(¹/?.?2)
cos 75° = (¹/?.?6) – (¹/?.?2)

Jadi nilai cos 75° = ¹/?.[?6 – ?2] atau dapat ditulis ¹/?.?2.[?3 – 1]

Leave a Comment