Berilah contoh perilaku santun dalam bergaul dgn teman sekel

Berilah contoh perilaku santun dalam bergaul dgn teman sekelas!

Jawaban

~ Berbicara dengan teman sekelas dengan tutur kata yang sopan
~ Biasakansaling  menyapa,tersenyum dan menanyakan kabar
~ Tidak saling mencemooh
~  Apabila ada permasalahan dengan teman sekelas berbicaralah baik-baik dan tidak mengandung unsur kekerasan
~ Bekerjasama dengan teman teman untuk membuat suasana kelas lebih nyaman dan kondusif
Mohon maaf apabila ada kesalahan

Leave a Comment