Apakah yang dimaksud dengan nisab?

Apakah yang dimaksud dengan nisab?

Jawaban

Nisab artinya adalah kadar atau jumlah minimal. Dalam bahasa Indonesia, nibad adalah jumlah harta benda minimum yang dikenakan zakat. Jadi, nisab adalah jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat.

Pembahasan

Istilah nisab digunakan dalam zakat. Zakat adalah pengeluaran harta yang dimiliki seseorang ketika sudah mencapai nisab (kadarnya) dan haul (waktunya).

Syarat-syarat yang berhubungan dengan jenis harta (sebagai objek zakat)  adalah

  1. Milik penuh
  2. Berkembang
  3. Mencapai nisab
  4. Lebih dari kebutuhan pokok
  5. Bebas dari hutang
  6. Berlaku setahun atau haul

Contoh nisab untuk zakat maal adalah nisab zakat emas 93,6 gr, nisab zakat hewan ternak kambing adalah 40 ekor, dan lain-lain. Zakat unggas ini disamakan dengan batas nisab emas yaitu 93,6 gram.

Pelajari lebih lanjut

Harta yang wajib di zakati dengan nisab dan kadar zakatnya, dapat dilihat di: 13683147″ class=”sg-link”>13683147

—————————–

Detil jawaban

Kelas: X

Mapel: Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti

Bab; Hikmah Ibadah Haji, Zakat, dan Wakaf dalam Kehidupan (bab 8)

Kode: 10.14.8

Kata kunci: yang dimaksud nisab, pengertian nisab, arti nisab, nisab adalah

Leave a Comment