Apa yang dimaksud dengan syair?

Apa yang dimaksud dengan syair?

Jawaban

Syair
merupakan jenis puisi berirama, berasal dari daerah Arab dan telah
dibawa masuk ke Nusantara bersama-sama dengan kedatangan Islam. Syair
telah mengalami perubahan bahasa Melayu klasik ketika itu.

 
Ciri-ciri syair :
 
• Biasanya terdiri dari 4 baris serangkap.
• Bersajak aaaa.

• Setiap baris dalam syair mempunyai makna yang berkaitandengan
baris-baris terdahulu. Sebuah syair biasanya menceritakan suatu kisah.

• Suku kata dalam setiap baris adalah sama, yaitu 4 perkataan dan 8-12 suku kata dalam satu baris.
 
Syair dapat dibahagikan kepada 2 kategori iaitu:

 
• naratif
• non-naratif

 
Syair naratif ialah syair berbentuk cerita seperti Syair Siti Zubaidah, Syair Selendang Delima, Syair Panji.
Syair non -naratif ialah Syair berbentuk nasihat/pengajaran dan agama seperti Syair Ikan Terubuk.

Leave a Comment