Apa maksudnya beriman kepada allah melalui asmanya

Apa maksudnya beriman kepada allah melalui asmanya

Jawaban

Maksud dari beriman kepada Allah melalui asmanya adalah menyakini dan mengenal Allah dengan mempelajari asma Allah. Asma Allah sering disebut dengan istilah asmaul husna.

Pembahsaan

Asmaul husna artinyad adalah nama-nama yang baik. Asaul husna adalah nama-nama Allah yang mulia yang tersebutkan dalam al qur’an dan hadist nabi muhammad. Jumlah asmaul husna adalah 99 nama. Banyak ayat al qur’an yang menjadi dalil asmaul husna Allah, salah satunya adlaah surah al a’raf ayat 180

Orang yang mempelajari asmaul husna dapat meningkatkan keimanan kepada Allah. Karena dengan mempelajari asmaul husna Allah kita dapat mengetahui keagungan dan kemulian yang ada pada Allah. Hukum beriman kepada Allah bagi orang islam adalah wajib ‘ain. Yaitu kewajiban yang dibebankan kepada orang islam yan tergolong kedalam orang mukallaf.

Pelajari lebih lanjut
  1. Materi tentang hukum mengikrarkan dua kalimat syahadat, di link 22449768″ class=”sg-link”>22449768
  2. Materi tentang hubungan kalimat syahadat dengan rukun islam, di link 19717831″ class=”sg-link”>19717831
  3. Materi tentang kesimpulan akidah islam dalam dua kalimat syahadat, di link 6991243″ class=”sg-link”>6991243
  4. Materi tentang beriman kepada Allah dan ta’at kepada pemimpin, di link 23245658″ class=”sg-link”>23245658
  5. Materi tentang cara beriman kepada Allah, di link 3371025″ class=”sg-link”>3371025

========

Detail jawaban

Kelas : VII

Mata Pelajaran : Agama

Bab: Beriman kepada Allah

Kode soal : 7.14.2

Kata kunci : Iman, iman kepada Allah, percaya

Leave a Comment