Apa kang disebut Wangsalan??..Golekna Tuladhane!!!

Apa kang disebut Wangsalan??..

Golekna Tuladhane!!!

Jawaban

wangsalan yaiku unen-unen utawa tetembungan kang saemper cangkriman kang batangane (wangsulane) wis sinandi ing wanda-wandaning tembung-tembung.

Tuladha:

Njanur gunung, kadingaren gelem mampir!

Wangsalan : njanur gunung

Batangan : aren

Tebusan : kadingaren

Tembung njanur gunung iku arane aren, mula biasa dadi tembung kadingaren.

Leave a Comment