Apa Arti Mumayyiz?Jelaskan!

Apa Arti Mumayyiz?Jelaskan!

Jawaban

Mumayyidz artinya adalah seorang anak baik itu anak laki-laki maupun anak permpuan yang sudah dapat membedakan antara baik dengan buruk . Akan tetapi anak tersebut belum mencapai usia baligh. Mumayyidz merupakan salah satu syarat sah puasa. Seorang yang berpuas harus sudah tergolong dalam mumayyidz. Jika serang yang belum mumayyidz berpuasa maka tidak sah.

Pembahasan

Puasa wajib salah satunya adalah puasa pada bulan ramadhan. Bulan ramadhan dapat diketahui dengan 2 cara yaitu dengan cara melihat bulan dan dengan cara menlengkapkan 30 hari bulan sya’ban. Cara mengetahui bulan ramadhan yang paling utama adalah dengan melihat bulan, jika bulan tidak muncul maka baru dengan cara menlengkapkan 30 hari bulan sya’ban.

Pelajari lebih lanjut
  1. Materi tentang hukum seseorang yang mengaggap puasa tidak wajib, di link 24732555#” class=”sg-link”>24732555#
  2. Materi tentang hukum puasa bagi orang sakit, orang hamil dan orang tua yang tidak kuasa berpuasa, di linkk 24051697#” class=”sg-link”>24051697#
  3. Materi tentang hikmah berpuasa menumbuhkan kasih sayang antar sesama manusia, di link 24728983#” class=”sg-link”>24728983#
  4. Materi tentang puasa dapat membersihkan racun, di link 24739921#” class=”sg-link”>24739921#
  5. Materi tentang hukum sah puasa bagi orang yang sudah mumayyidz, di link 4222737#” class=”sg-link”>4222737#

=======================

Detail jawaban

Kelas : VIII

Mata pelajaran : Agama Islam

Bab : Puasa

Kode soal : 8.14.7

Kata kunci : Puasa, mumayyidz, membedakan baik dan buruk, sebelum baligh, sah, tidak sah, syarat sah puasa

Leave a Comment