Apa arti dari pawarta

Apa arti dari pawarta

Jawaban

Pawarta ( Berita ) yaiku teks kang wujude laporan ngenani kedadeyan kang dumadi

atau dalam bahasa Indonesia berarti teks yang berwujud laporan mengenai kejadian yang terjadi

Pembahasan :

Teks pawarta iku kelebu teks informasi. Wujude pawarta iku ana 2 yaiku pawarta lisan lan pawarta tulisan

Nalika nyusun pawarta kudu nganggo pedoman ngenani : apa, sapa, kapan, nyapa, ana ngendi, lan kepriye

Kang kudu digatekake nalika nulis pawarta yaiku :

  • Dumadine kedadeyan ditulis kanthi runtut
  • Diandharake kanthi singkat, padet, lan jelas
  • Kedadeyane narik kawigaten, lan awujud fakta

Sing kudu digatekake nalika maca pawarta antarane yaiku :

  • Intonasi : Endhek dhuwure swara sajroning maca pawarta
  • Tempo : Alon cepete anggone maca pawarta
  • Vokal : Pengucapane tembung lan ukara
  • Volume : Banter lan lirihe swara
  • Jeda : Tanda pamaca kaya koma ( , ) lan titik ( . )

Pelajari lebih lanjut >>

Materi titikane teks pawarta

23607828″ class=”sg-link”>23607828

Materi teks pawarta

37279125″ class=”sg-link”>37279125

Materi teks informasi

37201974″ class=”sg-link”>37201974

=========================================================

Detail Jawaban :

Kelas : V

Mapel : Bahasa Daerah – Bahasa Jawa

Materi : Teks Pawarta

Kode soal : 13

Kata kunci : Arti teks pawarta, teks pawarta

#JadiRankingSatu

Leave a Comment