Akibat orang yang tidak mau mengeluarkan zakat fitrah adalah

Akibat orang yang tidak mau mengeluarkan zakat fitrah adalah… ?

Jawaban

Beberapa akibat bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat fitrah diantaranya ialah, mareka akan disiksa dengan siksaan yang teramat pedih karena zakat fitrah sendiri merupakan rukun islam yang keempat yang wajib dilaksanakan oleh seluruh muslim, disiksa dengan hukuman yang sama dengan orang yang kufur dan harta yang mareka miliki tidak akan berkah .


Pembahasan  

Zakat merupakan salah satu rukun islam ke empat yang wajib untuk kita kerjakan yang mana ketika zakat tidak kita kerjakan maka kita akan mendapat dosa dari allah SWT. Salah satu ayat al quran yang menyebutkan dan menyuruh untuk membayar zakat ialah surah albaqarah ayat 43  


??????????? ?????????? ??????? ?????????? ??????????? ???? ?????????????


Yang artinya  


Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’.


dan dalam beberapa hadist juga di sebutkan ancaman bagi orang yang enggan menunaikan zakat.Dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,


??? ???? ??????? ?????? ????? ??????? ??? ???????? ??????? ???????? ?????? ????? ????? ?????? ??????????? ???????? ???? ????????? ???? ?????? ?????????? ????????? ??? ????? ?????????? ????????? ????? ?????????? ?????????? ??????????? ???????? ???????? ?????????? ???????? ??? ?????? ???? ??????????? ?????????? ?????? ??????? ??????? ?????????? ?????? ????? ?????????? ???????? ????? ????????


yang artinya


“Siapa saja yang memiliki emas atau perak tapi tidak mengeluarkan zakatnya melainkan pada hari kiamat nanti akan disepuh untuknya lempengan dari api neraka, lalu dipanaskan dalam api neraka Jahannam, lalu disetrika dahi, rusuk dan punggungnya dengan lempengan tersebut. Setiap kali dingin akan disepuh lagi dan disetrikakan kembali kepadanya pada hari yang ukurannya sama dengan lima puluh ribu tahun. Kemudian ia melihat tempat kembalinya apakah ke surga atau ke neraka.”


Leave a Comment