5 kalimat krama lugu dan 5 kalimat krama alus

5 kalimat krama lugu dan 5 kalimat krama alus

Jawaban

Krama lugu:
1. Kula adus toya anget
2. Sampun jam sedasa budhe dereng tilem
3. Kula kesupen mboten nggarap pr
4. Kula dipuntumbasaken buku bapak
5. Kula ningali TV, bapak sare wonten kamar

Krama alus:
1. Ibu kula ngunjuk es degan
2.Soalipun angel sanget, kula mboten saged nggarap
3. Kula dipunpundhutaken buku bapak
4. Bapak mirsani bal-balan
5. Pakdhe remen dhahar tempe

Leave a Comment